byggföretag i stockholm

Dränering, markarbeten, renovera källare, bygga altan, husgrund, betongplatta, stenspräckning, trädgård, staket, bygga stödmur, stensättning, asfaltering

Byggföretag i
Stockholm

Dränering, markarbeten, renovera källare, bygga altan, husgrund, betongplatta, stenspräckning, trädgård, staket, bygga stödmur, stensättning, asfaltering

Dränering och markarbeten i Stockholm

Våra företagstjänster

Markarbeten i Stockholm: stenläggning, grävning, dränering, trädgårdsplanteringar, trädgårdsskötsel med utbildad personal, fastighetsskötsel, teknisk förvaltning
Dränering i Stockholm: gräv schakt, lägg dräneringsrören, anlägg dräneringsbrunn och dagvattenbrunn, fuktsäkra grundmuren, isolera källaren.
Renovera källare i Stockholm: pris och kostnad för att renovera och inreda källaren, planering av källarrenovering – budget och syfte, dränering och isolering inför källarrenovering

Rabatt

20%

rabatt på slutofferten vid dränering, renovera källare, bygga altan

Dränering och markarbeten i Stockholm

Våra företagstjänster

Markarbeten i Stockholm: stenläggning, grävning, dränering, trädgårdsplanteringar, trädgårdsskötsel med utbildad personal, fastighetsskötsel, teknisk förvaltning
Dränering i Stockholm: gräv schakt, lägg dräneringsrören, anlägg dräneringsbrunn och dagvattenbrunn, fuktsäkra grundmuren, isolera källaren.

Renovera källare i Stockholm: pris och kostnad för att renovera och inreda källaren, planering av källarrenovering – budget och syfte, dränering och isolering inför källarrenovering

Rabatt

20%

rabatt på slutofferten vid dränering, renovera källare, bygga altan

Våra Jobb

Här hittar ni bilder från några av våra slutförda projekt.
Dränering Stockholm ab

Dränering och markarbeten i Stockholm

Vi är specialister på dränering, markarbeten, källarrenovering, husgrund, bygga altan, trädäck, betongplatta och andra

© Dränering och mark 2020

Dränering Stockholm ab

Dränering och markarbeten i Stockholm

Vi är specialister på dränering, markarbeten, källarrenovering, husgrund, bygga altan, trädäck, betongplatta och andra

© Dränering och mark 2020